Frequently Asked QuestionsWat is Benchmarking?
Een continu proces waarbij de onderneming zich meet naar performantie in praktijken van producten, diensten, kosten en dit met concurrenten en toonaangevende bedrijven die bewezen hebben hierin best-in-class te scoren.
Waarom zou ik als bedrijf de tool Webscan gebruiken?
  • Met de tool Webscan meet ik mij als bedrijf met de beste performers in productie logistiek.
  • Webscan reikt mij ook aan welke punten ik op dat vlak zou moet verbeteren.
  • Met Webscan kan ik mijn vorderingen in performantie in productie-logistiek continu opvolgen en meten.
Wat vind ik terug in mijn Resultaten?

Uw Resultaten verwerken uw ingetypte waarden per domein in een diagram en vergelijken uw behaalde scores met de best-in-class (hoogste score), de laagste score, de mediaan score en geeft u ook uw percentiel (d.i. uw relatieve rangorde t.o.v. de andere bedrijven).

De prestatie indicatoren zitten verwerkt in twee kolomdiagrammen en een tabel. Ook hier worden uw scores vergeleken met de hoogste score, de laagste score, de mediaan score en u krijgt uw percentiel per prestatie indicator.

Op die manier reiken uw Resultaten punten aan die u kan verbeteren en waar u gericht kan aanwerken. U ontvangt enkel resultaten voor die gegevens waarvoor u zelf antwoorden of waarden hebt opgegeven.

Welke zekerheid heb ik omtrent de privacy van mijn gegevens?

Zowel de functionele architectuur als de uitwerking van het technisch platform staan garant voor een maximale beveiliging en privacy van uw gegevens.

Functioneel wordt de beveiliging verzekerd door een strikte scheiding tussen enerzijds de unieke bedrijfsidentificatie met anonieme identificatiecode en paswoord en anderzijds de overige bedrijfsgegevens (bedrijfsnaam, adres, emailadres van verantwoordelijke voor Webscan binnen uw bedrijf, ...). . De verstrekte antwoorden worden uitsluitend voorzien van de anonieme identificatiecode. Resultaten vermelden eveneens uitsluitend deze anonieme bedrijfsidentificatie. Het master bestand met de overige bedrijfsgegevens is encrypted en beveiligd met een extra paswoord. Elke toegang tot dit bestand is strikt gelimiteerd en wordt gelogd. Het opzoeken van het emailadres, voor het verzenden van de resultaten, gebeurt volautomatisch.

Wat is een actieplan?
Webscan zal u concrete voorstellen tot verbetering aanreiken en helpt bij het bepalen van de prioriteiten van deze verbeteringsacties. U kan ook verzoeken dat één van de commerciële partners van Webscan u begeleidt in het opstellen en verder implementeren van dit resultaatgericht actieplan.
Welke browser types kan ik gebruiken?
Browsers Internet Explorer en Netscape Navigator geven een goede werking op de homepage. Een schermresolutie van 800x600 pixels en hoger is goed.
Wie is lid van de stuurgroep?
Tot de stuurgroep behoren de vertegenwoordigers van de partners van Webscan met name Universiteit Gent, ORBID, AEM, en CIM_CIL alsook een directielid van een aantal Vlaamse KMO’s.
Waartoe dient de stuurgroep? Wat zijn haar taken?

De stuurgroep bewaakt de inhoudelijke en deontologische werking van Webscan.

De Universiteit Gent verzorgt de wetenschappelijke onderbouw en verzekert u de anonimiteit van uw bedrijfsgegevens. AEM, Orbid en CIM_CIL staan in voor het opzetten en exploiteren van de website. De directieleden van de KMO’s hebben inspraak en geven mede input en sturing.

Hoe voorkom ik dat een medewerker de antwoorden doorstuurt zonder mijn toestemming?

In de registratie module specificeert u het emailadres van de verantwoordelijke voor Webscan binnen uw bedrijf. Van het Webscan Team ontvangt u op dit emailadres twee paswoorden: een eerste gebruikerspaswoord dat u toegang verleent tot het invullen van de vragenlijst en een tweede Master paswoord dat de verantwoordelijke van Webscan binnen uw bedrijf gebruikt om de volledig ingevulde vragenlijst door te sturen (met drukknop).

Het beheer en het bewaken van dit Master paswoord liggen bij de verantwoordelijke van Webscan binnen uw bedrijf.

Wat moet ik doen wanneer ik me meer dan 4 keer wil benchmarken?
Elk deelnemend bedrijf kan gratis een eerste maal deelnemen aan de benchmarking. Betalende bedrijven kunnen tijdens de duurtijd van het ESF project (= tot december 2006) de vragenlijst 4 keer volledig invullen en doorsturen om alzo via continue verbeteringsacties te evolueren naar uitmuntendheid. Indien uw bedrijfsspecifieke situatie noodzaakt dat u de vragenlijst frequenter in vult, verzoeken wij u contact op te nemen met Webscan via de contactpagina. Samen zoeken we dan naar een geschikte frequentie aangepast aan uw bedrijfsspecifieke noden.
Voor wie is Webscan?
Webscan is voor alle kleine en middelgrote ondernemingen in Vlaanderen die zich op het vlak van productie logistiek op een hoger niveau wensen te tillen. Voorzeker geen elite project dat slechts bedoeld is voor ‘the-best-in-class’. Cruciaal om succesvol te zijn is wel dat de benchmarking en de verbeteringstrajecten de volle steun en sponsoring genieten van het management team.
Wat is een Best Practice?
Een Best Practice is een praktijk in producten of diensten of kosten die bij uw concurrent of bij een leider in een andere sector bewezen heeft dat het leidt tot uitmuntende resultaten, waardoor uw concurrent of deze leider uit de andere sector best-in-class scoort.
Hoe gebruik ik de resultaten van deze benchmarking?

Uit het basisrapport kan u opmaken in welke domeinen u relatief achter staat op de andere bedrijven inzake het gebruik van best practices. Bovendien kan u uit uw relatieve positie inzake performantie-indicatoren opmaken wat het effect is van deze relatieve achterstand op uw bedrijfsvoering. Door beide zaken te combineren kan u onmiddellijk een actieplan opmaken, waarin de voornaamste in te voeren best practices voorkomen, die uw performantie zouden moeten verbeteren.

Het diepterapport zal u daarbij nog meer helpen, door - op basis van een oorzaak-gevolg model – u een aantal best practices te suggereren die wellicht het meeste impact zullen hebben op uw deficiënte performantie-indicatoren.

Waarom moeten cookies geaccepteerd worden door uw browser om Webscan te gebruiken?
Cookies worden helaas vaak door de media in een negatief daglicht gezet. Ze zouden gevaarlijk zijn en uw persoonlijke gegevens zouden met deze cookies eenvoudig kunnen worden misbruikt.

Dit is niet terecht.
Een cookie wordt gebruikt door de ontwerpers van internet sites om u als bezoeker van dienst te kunnen zijn en zo het gebruik van de site te vergemakkelijken.

Om uw login te kunnen registreren en uw antwoorden te koppelen aan deze login wordt een 'cookie' toegekend. Dit is een speciale code die na 20 minuten vervalt. Bij een volgend bezoek of na 20 minuten niets te hebben uitgevoerd op deze site dient u opnieuw aan te loggen en wordt een nieuwe cookie geplaatst. Deze cookie wordt bij elke actie op de site opnieuw met 20 minuten verlengd. Zorg er dan ook voor dat de optie 'Accept all cookies' of 'cookies accepteren' in uw browser is geselecteerd. Meer info hierover vindt u bij Microsoft.