Wie ontwikkelde Webscan?Universiteit Gent ORBID NV CIM_CIL ESF


Webscan kadert in een langdurig onderzoeksproject van Universiteit Gent. De vakgroep Industrieel Beheer onderzoekt en analyseert de status en de evolutie van het productiebeheer binnen de Vlaamse KMO. Ze ontwikkelde daarvoor een benchmarkingmodel dat een classificatie van de bedrijven mogelijk maakt. Om de instapdrempel voor deze benchmarking zo laag mogelijk te houden, werd het model geëntegreerd in een website: Webscan. Dit project heeft vier partners: enerzijds zorgt de Universiteit Gent voor de wetenschappelijke onderbouw en garandeert de anonimiteit van de deelnemende bedrijven. Anderzijds staan ORBID en CIMCIL in voor het ontwikkelen, opzetten en exploiteren van deze website. Een stuurgroep, samengesteld uit de partners en een aantal KMO's, bewaakt de inhoudelijke en deontologische werking van Webscan.

ORBID ondersteunt de industriële KMO in al zijn niet-core activiteiten en helpt hen bij het realiseren van hun groei en continuëteit. ORBID doet meer dan advies geven: ze luisteren naar de noden van uw bedrijf, denken mee en helpen ideeën te implementeren en zorgen voor de nodige kennisoverdracht. Dat is waar KMO's nood aan hebben: geen technologische hoogstandjes, maar methodes en oplossingen die werken.

CIM_CIL is een onafhankelijk kenniscentrum in integrale logistiek, dat bedrijven via opleiding en certificatie motiveert om hun productiviteit te verhogen. CIM_CIL is gespecialiseerd in bedrijfsspecifieke training op maat en organiseert studiedagen om bedrijven up-to-date te houden rond de laatste tendenzen.

Webscan wordt financiëel gesteund door ESF.

ESF  draagt bij tot de ontwikkeling van de werkgelegenheid door het bevorderen van inzetbaarheid, ondernemerschap, aanpasbaarheid en gelijke kansen en door het investeren in menselijke hulpbronnen. Het ESF in Vlaanderen wordt beheerd door het ESF-Agentschap.