Welk soort vragen mag U verwachten?Webscan is een gestructureerde vragenlijst die pijlt naar de performantie van uw productiebeheer.
De meeste vragen zijn ja/nee vragen:

Soms moet u ook een score ingeven van 1 tot 5:

Bij de prestatie-indicatoren wordt er cijfermateriaal gevraagd.

Telkens heeft u de mogelijkheid om aan te geven dat u het antwoord niet weet of de vraag niet van toepassing is in uw bedrijfssituatie.

Hoe flexibel is de vragenlijst?
Wat ontvang ik als mijn vragenlijst is ingevuld?

Terug